Mikkel
Marquardsen,
Læge

Uddannet specialist i
sexologisk rådgivning

Faglig Profil

 

Jeg er ansat som 1. reservelæge ved Sexologisk Klinik, PCK, Region Hovedstadens Psykiatri og på Center for Kønsidentitet, Rigshospitalet. Jeg har bred erfaring indenfor det sexologiske felt med både somatiske og psykiatriske behandlinger, samlivsterapi, gruppeterapi, facilitering af mindfulness individuelt og i grupper samt undervisning/formidling samt forskning. Kognitiv Terapi og Mindfulness er områder jeg især ønsker at udbrede kendskabet til, da jeg kan se deres store potentiale indenfor både sexologien og sundhedsvæsenet generelt. Jeg brænder for sexologien og finder diversiteten spændende og er stolt over at medvirke til at bryde med de mange tabuer der stadig lever i bedste velgående – både blandt patienter og fagpersoner

Københavns Universitet, Panum    (2007 – 2015 )

 • Cand. med.  (lægeuddannelse)
 

Uddannelse i Basal Sexologi, Sexologisk Klinik, PCK  (januar 2018 – oktober 2018, > 800 timer)
 

 • > 400 klienttimer (anamneseoptag, rådgivning og behandling)
 • 200 timers undervisning ved lærer
 • 200 timer opgaveskrivning og præsentation (behandlingsalgoritme og litteraturgennemgang for psykogen og somatisk erektil dysfunktion)

Specialist i Sexologisk Rådgivning, Sexologisk Klinik, PCK (november 2018 – oktober 2020, > 1100 timer)

 • > 200 timers undervisning og supervision ved lærer
 • 25 timers Sexual Self Aknowledgement kursus
 • > 70 timers peer supervision
 • > 700 timers klientsessioner (heriblandt gruppeterapi og parterapi)
 • > 200 timer anamneseoptag
 • Eksamen ved ovl. Ellids Kristensen og Prof. Kerstin Fugl-Meyer

Teacher Training i Mindfulness Baseret Kognitiv terapi, Oxford Universitet (april 2022 – april 2023, 29 dage)

 • “Trained Teacher Certificate” fra Oxford Mindfulness Center – når faciliteret 2 MBKT grupper
 • Introducere Mindfulness curriculum
 • Facilitere 8-ugers Mindfulness for Life curriculum (MBCT-L)
 • Facilitere 8-ugers Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi for Depression (MBKT-D)

Påbegyndt Specialistuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi, Region Hovedstadens Psykiatri (september 2022 – september 2024)

Uddannelsen opfylder Dansk Psykiatrisk Selskabs krav til specialistuddannelse:

 • Undervisning: I alt 27 dage (162 timer) 
 • Gruppesupervision: 105 timer ekskl. pauser
 • 20 timers supervision af egen supervision af yngre kollega
 • Feedback på egen stil: 45 timer ekskl. pauser. 
 • Vejledning i skriftligt arbejde og organisering af fagligt seminar med fremlæggelser: 5 timer per deltager

Sexologisk Klinik, Region Hovedstadens Psykiatri (januar 2018 – nu)

 • Individuel-, samlivs- og gruppeterapier
 • Facilitering af mindfulness grupper
 • Gennemført uddannelse i Basal Sexologi og Specialist i Sexologisk Rådgivning (se ”kurser og uddannelse”)
 • Medvirket i tilrettelæggelsen af uddannelsen Specialist i Klinisk Sexologi
 • Forskning indenfor mindfulness og sexologi (se ”forskning og publikationer”
 • Undervisning af medicin- og psykologistuderende, læger, psykologer og andre sundhedsprofessionelle faggrupper (se detaljer under ”undervisning”)

Center for Kønsidentitet, Gynækologisk afdeling, Rigshospitalet (juni 2020 – nu)

 • Afklarende samtaler (2 gange ugentligt) og deltagelse på multidiscplinær konferencer, hvor der tages stilling til hormonbehandling og kirurgi

Monte Sahaja, Retreat Center, Portugal (august 2017 – oktober 2017)

 • Læge for ansatte (100 personer) og deltagere (fra 400 til 850 personer)
 • Somatiske og psykiatriske konsultationer

Øre- Næse- og Halsafdelingen, Hillerød Hospital (maj 2016 – november 2016)

 • Reservelæge (samme vagtfunktion som introlæger)
 • Assistent ved kirurgiske indgreb

Almen Praksis ved Jacob Hassing, Nærum (november 2015 – april 2016)

 • kliniske basisuddannelse (KBU)

Det Nordisk Cochrane Center, København (januar 2014 – 2015)

 • Scholarstipendiat (6 måneder) som mundede ud i en publikation samt en kollegas ph.d. projekt (se ”Forskning og publikationer”)

Intern Medicinsk Afd., Gentofte Hospital (maj 2015 – oktober 2015) 

 • kliniske basisuddannelse (KBU)

Nykøbing Falster Sygehus, Kirurgisk afd. (februar 2013 – juli 2013)

 • Lægevikar på organkirurgisk afd.
 • Assistent ved kirurgiske indgreb
 • Forvagt og stuegang

Foreningen af Danske Lægestuderende, FADL, København (2010 – 2013)

 • Ventilatør

Foreningen af Danske Lægestuderende, FADL, København (2008 – 2010) 

 • Sygeplejevikar

Mindfullness Baseret Kognitiv Terapi, Oxford Universitet (2022, 23 timer) 

 • Evidensbaseret kursus i gruppeformat, der kombinerer mindfulness og kognitiv terapi med forskellige hjemmeøvelser og fokus på integration i hverdagen. 
 • Kan have positiv effekt på bl.a. stress, angst og depression og er desuden blevet videreudviklet (af bla. psykolog Lori Brotto) til sexologiske problemstillinger.

Grundkursus i Kognitiv Adfærdsterapi for Læger og Psykologer, Psykiatrisk Center Sct. Hans (2021-2022, 49 + 21 timer) 

 • Introduktion til Kognitiv Terapi med fokus på klinisk implementering
 • Inklusiv 21 timers supervision ved psykiatrisk overlæge

Grundkursus i Psykoterapi for Læger, Stolpegården (2019-2020, 54 timer) 

 • Introduktion til psykoterapiens praktiske og teoretiske grundlag

Kursus i Basal og Klinisk Sexologi, Sexologisk Klinik (januar 2018, 75 timer)

 •  Indføring i menneskets seksuelle udvikling og funktion set i et biologisk, psykologisk,
  socialt og kulturelt perspektiv. 

Center for Krop og Bevidsthed, København (maj 2019, 3 dage)

 •  Autentic Relating – level 1
 • Fokus på forskellige kommunikative redskaber

Tantra Kriya Yoga uddannelse, Møn Retreat Center (november 2018, 10 dage)

 • Teacher training i Tantra Kriya Yoga (TKY)
 • Fokus på åndedrætsteknikker, yoga, ritualisme og dynamisk meditation
 • Desuden sammenlagt > 20 dage workshops udover teacher training
 • Efterfølgende faciliteret grupper i TKY

Grundkursus i Rosenmetoden, København (januar 2017, 3 dage)

 • Kropsterapi med fokus på åndedræt, muskelspændinger og følelser

Skandinavisk Yoga og Meditationsskole, Haa Kursuscenter (juli 2013, 14 dage)

 • Kursus i original Hatha Yoga og meditation

Mindfulness Based Stress Reduction ved Jeanette Oxlund, København (april – maj 2013, over 8 uger, 28 timer)

 • Evidensbaseret kursus der introducerer ikke-dømmen, empati, stressrespons, meditation, yoga og kropsbevidsthed med et fokus på integration i hverdagen.

Sexologisk klinik, Region Hovedstadens Psykiatri (januar 2018 – nu)

 • Presenter, mindfulness & sexology, 24th World Meeting on Sexual Medicine, Dubai World Trade Centre, 2023 
 • Undervisning i somatisk sygdom ved Basal og Klinisk Sexologi Kursus, Sexologisk Klinik & Københavns Universitet, 2019 – nu
 • Undervisning af almen praktiserende læger, Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse, 2023
 • Undervisning ved Hjertekirurgisk Afdeling, Rigshospitalet, 2022
 • Oplæg ved 16th European Federation of Sexology om mindfulness og Sexologi, 2022
 • Oplæg om Non-farmakologisk behandling af Erektil Dysfunktion ved store praksisdag, 2022
 • Undervisning i mindfulness og kognitiv terapi ved Basal og Klinisk Sexologi Kursus, Københavns Universitet, KU, 2022
 • Undervisning i seksuelle problemstillinger hos ældre for sundhedspersonale fra Herlev og Gentofte Hospital, 2021 
 • Faciliteret fokusgrupper i Basal og Klinisk Sexologi Kursus, Sexologisk Klinik & Københavns Universitet, 2018 – 2021
 • Underviser (gennem ovl. Ellids Kristensens lektorat) af 10 semester stud. med., 2019 – 2021
 • Undervisning i mindfulness ved Basal og Klinisk Sexologi Kursus, Sexologisk Klinik & Københavns Universitet, KU, 2020
 • Oplæg om Sexologi og Kronisk Sygdom ved Store Praksisdag, 2019
 • Oplæg om Sexologi og Hjertesygdom ved Hjerteforeningen, 2019
 • Folder om Sexologi og Hjertesygdom ved Hjerteforeningen, 2019
 • To oplæg om Sexologi og Kræft ved Onkologisk afd. Rigshospitalet, 2019
 • Oplæg ved Panum for stud. med i almen Sexologi, 2019
 • Undervisning ved Psykiatrisk Center København, Afdeling O, 2019

Radio4 (juni, 2023)

 • Medvirkende i Videnskabsprogrammet Kraniebrud, “Har du ondt i sexlivet?”

Danmarks Radio (marts 2022 – nu)

 • Medvirkende i DR’s ungeprogrammer “Sex med P3”

Netdoktor Media (marts 2023 – nu)

 • Artikler om emner indenfor sexologi
 • Brevkasseskribent

Sexual Medicine, Oxford Academic (2023)

 • Medforfatter på artiklen “Mindfulness in sex therapy and intimate relationships: a feasibility and randomized controlled pilot study in a cross-diagnostic group”

Sexologisk Klinik, PCK (marts 2021 – nu)

 • Spørgeskemaundersøgelse af mindfulness grupper i afdelingen

BMC Medical Ethichs (2021)

 • Medforfatter på artikel fra Ph.d. tese: “Are investigators’ access to trial data and rights to publish restricted and arepotential trial participants informed about this? A comparison of trial protocols and informed consent materials”

British Medical Journal (november 2019)

 • Medforfatter på artiklen: “Do protocols for new randomised trials take previous similar trials into account? Cohort study of contemporary trial protocols”

Upubliceret (september 2019 )

 • Medforfatter på artikel fra Ph.d. tese: “Are potential clinical trial participants adequately informed about benefits and harms? A comparison of informed consent materials and trial protocols”

Sexologisk Klinik, PCK (august 2019) 

 • Forfatter på protokol: ”A randomized controlled trial investigating Mindfulness Based Therapy versus daily Tadalafil for men with psychogenic erectile dysfunction”

Ugeskrifte for Læger, Tidsskrift (april 2019)

 • Medforfatter på review: “Mindfulness i behandlingen af seksuelle funktionsforstyrrelser” 

Sexologisk Klinik, PCK (september 2018 – marts 2019) 

 • Forskningsassistent på randomiseret mindfulness studie (n = 45) undersøgende effekten hos mænd og kvinder med seksuel dysfunktion. Snarlig publikation.

Journal of the Royal Society of Medicine, Tidsskrift (april 2018)

 • Førsteforfatter på artiklen: “Redactions in protocols for drug trials”

Børneonkologisk afd. 5054, Rigshospitalet (januar 2014 – april 2015)

 • Besøgsven og udflugter for indlagte samt udskrevne børn og unge

Mnazi Mmoja Hospital, Stone Town, Zanzibar (maj 2012)

 • Assisteret ved kirurgiske indgreb
 • Stuegang på medicinsk afdeling

Wema Clinic, Kawangware slum Kenya (April 2012) 

 • Assistent i alm. praksis i slumkvarter

Saint Theresa Missionary Hospital, Meru, Kenya  (februar 2012 – marts 2012)  

 • Assisteret ved kirurgiske indgreb
 • Assisteret anæstesien
 • Stuegang på medicinsk og kirurgisk afd.

Mitraparb school, Mahachai, Thaiand (august 2006 – september 2006) 

 • Undervisning i engelsk

Modtag Nyhedsbrev

Modtag mit nyhedsbrev med info om kurser, cases, forskningsartikler mm. (ca. 1 /mdr.)

 Kort sagt; den nyeste viden indenfor sexologien, direkte i din Inbox